آرشیو اخبار و اعلانات:

مرکز آموزشی پژوهشی منطقه یک سازمان زندانهای کشور تبریز به جمع حامیان علمی پنجمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق ، اقتصاد و مدیریت پیوست

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت، مرکز آموزشی پژوهشی منطقه یک سازمان زندانهای کشور تبریز به جمع حامیان علمی

متن کامل...

هزینه داوری و چاپ مقاله

پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله بر اساس بخشنامه ۱۴۶/الف/م/ ۹۹  مورخه ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ هیات رییسه مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت هزینه داوری

متن کامل...