کتاب بررسی و تحلیل شبهات رشد وکمال عقلی کودک و نوجوان در فقه و حقوق کیفری ایران

به گزارش معاونت پژوهش مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت کتاب بررسی و تحلیل شبهات رشد وکمال عقلی کودک و نوجوان در فقه و حقوق کیفری ایران تالیف اقای سامان سوری لکی منتشر شد.

کتاب شبهات رشد وکمال نهایی

سایر اخبار: