کارگاه آموزشی داوری کاربردی در قانون ایران؛ دکتر پیمان عباسیان

به همت مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور «کارگاه آموزشی داوری کاربردی در قانون ایران» با تدریس استاد: دکتر پیمان عباسیان در مورخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ در شهر تبریز برگزار گردید.

 

 

سایر اخبار: