مشارکت در برگزاری همایش بین المللی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اردبیل

سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی با همکاری مراکز علمی از جمله دانشگاه اردبیل برگزار می شود. مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت نیز از جمله همکاران این همایش است.

سایر اخبار: