دکتر عندلیب: تولیدات علمی دینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مساوی با تولیدات علمی کل تاریخ اسلام است.

دکتر حسین عندلیب در دانشگاه آزاد اسلامی قم مطرح کرد: برخی تصور میکنند دانشمندان اسلامی در نیم قرن گذشته کاری نکردند اما با تحقیق میگویم تولیدات علمی دینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مساوی با تولیدات علمی کل تاریخ اسلام است.

وی افزود: وقتی از علوم انسانی اسلامی سخن می گوییم برخی فکر میکنند چون پدیده های جدید در عصر پیامبر و ائمه اطهار ع نبوده است پس “اسلامی” بودن بی معناست.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: متاسفانه حجاب معاصرت اجازه نمیدهد آثار دانشمندان معاصر به خوبی ملاحظه شود و تقدیر شود و همین مانع پیشرفت علمی میشود.

حجت الاسلام عندلیب در ادامه به تقسیم هنر به هنر دینی و غیر دینی اشاره کرد و گفت: ازمنظر مبانی و تاثیرگذاری آنها د رهنر قطعا میتوان هنر را به دینی و غیر دینی تقسیم کرد.

سایر اخبار: