اقامه نماز توسط آیت الله فاضل لنکرانی بر پیکر مطهر مرحوم آیت الله عندلیب

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر پیکر مطهر یاردیرین امام و انقلاب مجاهد خستگی ناپذیر مرحوم آیت الله عندلیب اقامه نماز کردند.

 

سایر اخبار: