کارگاه آموزشی «ارث در قانون مدنی و فقه امامیه» با تدریس دکتر پیمان عباسیان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ وعقلانیت کارگاه آموزشی «ارث در قانون مدنی و فقه امامیه» با تدریس دکتر پیمان عباسیان امروز در مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که دکتر پیمان عباسیان به سرفصل های مباحث ارث در قانون مدنی و فقه امامیه می پردازد. این کارگاه آموزشی فردا نیز ادامه خواهد داشت.

سایر اخبار: