آیت الله علیدوست به دکتر سروش پاسخ داد

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت، آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به جوابیه دکتر سروش پاسخ دادند. متن پاسخ ایشان را در لینک زیر دانلود نمایید.
https://journals.icscr.ir/wp-content/uploads/2021/03/پاسخ-آیت-الله-علیدوست.pdf

سایر اخبار: