مراسم اربعین رحلت عالم ربانی یار دیرین امام و انقلاب مرحوم آیت الله عندلیب

مراسم اربعین رحلت عالم ربانی یار دیرین امام و انقلاب مرحوم آیت الله عندلیب به شرح زیر برگزار میگردد.

سایر اخبار: