کارگاه آموزشی ارث و وصیت با تدریس دکتر پیمان عباسیان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمال‌غرب کشور کارگاه آموزشی ارث و وصیت در شهر تبریز در دو گروه با حضور ۵۰ نفر متقاضی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ با تدریس دکتر پیمان عباسیان برگزار گردید.

 

سایر اخبار: