حضور اساتید مرکز در «همایش ملی رشته مطالعات زنان، افق‌ها، رهیافت‌ها و راهکارها»

اولین همایش ملی رشته مطالعات زنان با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌های کشور یکشنبه، ۶ اسفندماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

شرکت کنندگان از مرکز: دکتر حسین عندلیب( قائم مقام رئیس)، دکتر سید محمدحسین چاوشیان(معاون آموزش)

به گزارش خبرنگار مرکز، در این همایش پژوهشگران رشته‌های مختلف پیرامون مسائل زنان در جامعه، فمنیسم، مسائل سیاسی زنان در جامعه و سرفصل دروس این رشته بحث شد.

محورهای اصلی این همایش چیستی رشته مطالعات زنان، ضرورت و الزامات این رشته در دانشگاه‌ها، کارکردهای رشته و آینده‌پژوهی این رشته در ایران، ارائه مدل جدید در این رشته و همچنین نقش انجمن‌های علمی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای در توسعه و پیشرفت رشته مطالعات زنان بود.

از اهداف مهم برگزاری این همایش بررسی جایگاه رشته مطالعات زنان و چالش ها و فرصت های این رشته و بررسی وضعیت زنان بود. در این همایش همچنین بر لزوم توجه به این رشته در کنار شاخص‌های بومی و مقایسه تطبیقی آن با غرب تاکید شد.

در  بخش اول این مراسم مهدی جوهری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم البرز، محمد حسن چاوشیان، معاون آموزش مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت مدیر دوره مطالعات زنان دانشگاه مجازی المصطفی، روح الدین کرد علیوند، استاد یار گروه حقوق دانشگاه دامغان، حسین عندلیب،معاون آموزش مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت استاد مدعو دانشگاه خوارزمی و گروه مطالعات زنان دانشگاه مجازی و ابولفضل اقبالی، دانشجوی ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمی به سخنرانی پرداختند.

کبری روشنفکر، مدیر گروه مطالعات زنان، زهرا میرحسینی، استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا، شهره روشنی، عضو پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، الهام غفاری، دانشجوی دکترای مطالعات زنان، نهله غروری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، الهام مروتی، کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا، طیبه نیک کار، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، اعظم عدالت‌جو، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران غرب، امیر عباس افشارامین، دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی، مشکوه اسدی، دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، طاهره‌سادات نعیمی، استادیار گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی و هامیرا رخشنده‌رو، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس از جمله دیگر شرکت‌کنندگان بودند که در بخش دوم این همایش به بحث و تبادل نظر پرداختند. گفتنی است در انتهای این مراسم به شرکت کنندگان در این همایش گواهی حضور داده شد.

سایر اخبار: