به مناسبت هفته پژوهش: پژوهشگران برتر و نمونه سال ۱۴۰۰ معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت به مناسبت هفته پژوهش پژوهشگران برتر و نمونه سال ۱۴۰۰ مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت معرفی شدند. دکتر علی اکبر محمدزاده رئیس مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تلاشهای پژوهشی پژوهشگران برتر و نمونه سال۱۴۰۰ قدردانی کرد. اسامی پژوهشگران برتر و نمونه سال ۱۴۰۰ عبارتند از:

۱-جناب آقای دکتر حسین عندلیب

۲- جناب آقای دکتر پیمان عباسیان

۳- جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی

۴-جناب آقای دکتر محمدتقی طبرسا

۵-جناب آقای دکتر حسن موثقی

۶-جناب آقای دکتر داود عباسی

۷-جناب آقای دکتر سلیمان جدیدی سرای.

 

 

 

 

 

سایر اخبار: