سیدمحمدحسین چاوشیان[۱]

فریده شهمیری[۲]

چکیده

یکی از موضوعات چالش برانگیز در دنیای امروز، مسأله سقط جنین می باشد. برخی از فمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی براساس آموزهای دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه در مواردی محدود سقط جنین را جایز می دانند. در این نوشتار پس از تعریف سقط جنین، انواع سقط جنین، سقط جنین در کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه دیدگاهای حاکم بر سقط جنین، رویکرد های فمینیستی به سقط جنین بیان و بررسی شده و سرانجام سقط جنین از منظر اسلام؛ دیدگاه اهل سنت و فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: مادر، سقط جنین، حق بدن، فمینیسم، اسلام.

 

 

[۱] -استاد سطوح عالی حوزه علمیه خواهران.

[۲] – طلبه سطح سه حوزه علمیه رفیعه المصطفی

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
375 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: