راهنمای نویسندگان

۱- نکات اساسی برای نویسندگان

۱.بر اساس بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید مقالات دریافتی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابه یابی گردند. در صورتی که بیش از ۲۰ درصد مشابهت وجود داشته باشد مقاله به نویسنده/ نویسندگان عودت داده می شود تا موارد را اصلاح و دوباره به نشریه ارسال نمایند.

۲.مقاله باید حسب مورد در حوزه‌ی مرتبط با موضوع فصلنامه فقهی و حقوقی و نیز براساس تحقیقات علمی با تکیه بر نتیجه‌ای علمی باشد.

۳.آیین نگارش زبان فارسی رعایت گردد.

۴.ثبت مقاله فقط از طریق سایت نشریه قابل پذیرش است.

۵.مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردیده و در سایر مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. به این منظور ضروری است تمام نویسندگان مقاله، فرم تعهدی که در این زمینه در  نامه همراه مقاله (Cover Letter) تنظیم شده است را امضاء نموده و در قسمت مربوطه سایت بار گذاری نمایند.

۶.حجم کل مقاله برای مقالات پژوهشی و مروری بین ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه باشد.

۷.برای تایپ حروف فارسی از قلم ب نازنین ۱۲ (چکیده فارسی از قلم ب نازنین ۱۱) و برای حروف انگلیسی از قلم Times Roman  New -۱۲ استفاده گردد.

۸.حاشیه‌بندی استاندارد مجله برای سمت چپ و راست ۴.۵۰، قسمت بالا ۵.۸۴ و قسمت پایین ۴.۸۳ سانتی متر می‌باشد. فاصله بین خطوط singleمی باشد.

۹.عناوین اصلی مقاله اعم از عنوان مقاله، چکیده، روش‌ بررسی، نتیجه‌گیری، بحث، فهرست منابع و عنوان جدول‌ها به صورت بولد(Bold)  تایپ شوند و عناوین فرعی شماره گذاری شوند.

۱۰.تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسیکه در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند باید برای بار اول در متن به صورت عبارت کامل ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود. از این رو استفاده از پی نوشت و پاورقی در متن مقاله مجاز نمی باشد.

۱۱.در مقالات ارائه شده رعایت ملاحظات اخلاقی، ذکر اخذ رضایت نامه و محرمانگی اطلاعات ضروری است.

۱۲.در انجام پژوهش، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش­های دارای آزمودنی انسانی و مقررات حاکم بر آن بایستی رعایت گردد(http://hbi.ir/Forms/Special.aspx).

۱۳.حق هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نمی‌باشد.

۱۴.مقالات رسیده عودت داده نمی‌شوند.

۱۵.چاپ مقاله در مجله خارجی منوط به اجازه کتبی سردبیر است.

۱۶.نویسندگان مقاله، مسؤول تمام مراحل تحقیق و نتایج که بیان کرده اند، می ­باشند.

۱۷.تمامی مکاتبات با ایمیل نویسنده مسؤول صورت می ­گیرد. برای این منظور، ضروری است تا ایمیل فعالی که بطور مرتب چک می شود، معرفی گردد. مسئولیت عدم پاسخ دهی به مکاتبات در زمان های مقرر شده بر عهده نویسنده مسؤول خواهد بود.

۱۸.با توجه به اینکه نشریه متعلق به بخش خصوصی است و هیچگونه حمایت مالی از انتشار آن به عمل نمی آید، بر اساس مصوبه هیات رییسه مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت و به منظور تامین بخشی از هزینه­ های بررسی، طراحی جلد، صفحه آرایی، داوری، ویراستاری و نمایه سازی مقالات، مقرر گردید پس از بررسی اولیه مقاله در جلسه هیات تحریریه و تعیین داور، ادامه فرایند رسیدگی به مقاله پس از پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار تومان قابل پرداخت به شماره کارت اعلامی از سوی مرکز صورت می پذیرد. در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت نمایه سازی، قبل از صدور گواهی پذیرش و نمایه سازی، نسبت به واریز مبلغ: صدو پنجاه هزار تومان دیگر به شماره کارت فوق الذکر اقدام گردد.

۱۹.ارسال مقاله به سامانه الکترونیکی فصلنامه به منزله موافقت نویسنده/نویسندگان بااصول و موارد مندرج در راهنمای نویسندگان می باشد.

۲- راهنماى تهيه و تنظيم مقالات

الف) شرايط

۱- مقالات داراى صبغه تحقيقى تحليلى، ساختار منطقى، انسجام محتوايى، و مستند و مستدل بوده و با قلمى روان و رسا به زبان فارسى نگارش يافته باشند.

۲- مقالات دنباله‌دار نباشند و حجم آنها حداقل ۴۰۰۰ و حداكثر ۸۰۰۰ كلمه تنظيم گردد.

۳- مقالات، نبايد به عنوان بخشى از كتاب، يا به عنوان مقاله چاپ شده باشند.

۴- مقالات ترجمه‌اى تنها در صورت داشتن نقد و نكات تازه و بديع مورد ارزيابى قرار خواهند گرفت.

۵- مقالات تنها از طريق سایت نشریه دریافت مى‌شود.

۶- مشخصات كامل نويسنده يا نويسندگان به همراه مرتبه علمى، تحصيلات، موسسه علمى وابسته، نشانى رايانامه و شماره تلفن، همراه مقاله ارسال گردد.

 ب) ساختار

۱- چكيده مقاله : (حداقل ۱۵۰ و حداكثر ۱۸۰ كلمه) شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگى پژوهش و اجمالى از يافته‌هاى مهم پژوهش

۲- كليدواژه‌ها : شامل حداكثر ۷ واژه كليدى.

۳- مقدّمه مقاله : شامل تعريف مسئله، پيشينه اجمالى پژوهش، ضرورت و اهميت طرح، جنبه نوآورى بحث، سوالات اصلى و فرعى.

۴- در سامان‌دهى بدنه اصلى مقاله، يكى از شرايط زير لازم است : الف) ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمى؛ ب) ارائه كننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ ج) ارائه كننده استدلال جديد براى يك نظريه؛ د) ارائه نقد جامع علمى يك نظريه.

۵- نتيجه‌گيرى : بيانگر يافته‌هاى تفصيلى تحقيق است كه به صورت گزاره‌هاى خبرى موجز بيان مى‌گردد.

۶- فهرست منابع : (اعم از فارسى، عربى، و لاتين) كه به شكل زیر بايد تنظيم گردد :

نام خانوادگى و نام نويسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه يا تحقيق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

نام خانوادگى و نام نويسنده،سال نشر، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره نشريه، صفحات ابتدا و انتهاى مقاله.

۷- ارجاعات، بايد بين متنى باشند : (نام خانوادگى، سال نشر، جلد، صفحه)

ج) يادآورى

۱- مجله در رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات آزاد است.

۲- حداكثر پس از چهار ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش به نويسنده اعلام مى‌گردد.

۳- امكان نقل مطالب در جاى ديگر با ذكر نشانى نشريه بلامانع است.

۴- مطالب مقالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.

۳- تعهدنامه:

نامه به سردبير (تعهدنامه)

سردبير محترم مجله   ———— اينجانب نويسنده ———- مسئول مقاله —————– گواهي مي نمايم كه:

۱ .مقاله قبلاً در هيچ مجله داخلي وخارجي چاپ و نمايه نشده وبطور همزمان به هيچ صورت يا زبان ديگري جهت چاپ به مجلات داخلي و خارجي ديگري ارسال نشده است و تا زمان تعيين تكليف و اعلام نظر نهايي به مجله ديگري ارسال نخواهد شد.
۲ .مقاله در نتيجه فعاليتهاي پژوهشي اينجانب و همكاران آماده شده و همه نويسندگان ازارسال این مقاله به اين مجله آگاهي دارند و صحت مشخصات )نام و نام خانوادگي ، مرتبه علمي ، محل اشتغاليا تحصيل و …) مندرج در سامانه مجله را تاييد مي نمايند.

۳ .اين تحقيق طبق كليه قوانين و موضوعات اخلاقي آماده شده و در جريان اجراي آن هيچ تخلف و سرقت ادبي صورت نگرفته است.

(در صورت عدم صحت اظهارات فوق،مجله ميتواند طبق مقررات وزارت عتف مربوطه عمل نمايد)
تاريخ و امضاء نويسنده مسئول