اعضای هیأت تحریریه نشریه مطالعات معارف علوم انسانی و علوم اسلامی

صاحب امتیاز: مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت

مدیر مسئول: دکتر حسین عندلیب

سردبیر: دکتر پیمان عباسیان     

مدیر اجرایی: دکتر محمد حسین مشکاتی

دکتر علی اکبر محمدزاده

حقوقدان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

دکتر پیمان عباسیان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دكتر محمد على حيدرى

استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد

حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد حسن اماميان      

استادیار دانشگاه مجازى المصطفى(ص)

حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد عليرضا حسينى

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سید محمد حسین سادات چاوشیان

استاد دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسين عندليب

استادیار همکار جامعه المصطفی(ص)العالمیه