زینب رنجبر[۱]

چکیده:

سبک زندگی به رفتارهاي نهادینه‌شده فردي یا اجتماعی گفته می‌شود که بدون زحمت و تأمل از فرد سرمی‌زنند، سبکی که امروزه تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای قرار دارد که برنامه‌هایشان مبتنی بر جهان‌بینی و ارزش‌های مادی استوار است و الگوهای مادی را ترویج می‌کنند. این عامل در کنار رفتار مادی مسئولان و متولیان و… موجب کمرنگ شدن خودباوری در خانواده و تضعیف ارزش‌های توحیدی در نتیجه نهادینه شدن سبک زندگی مادی و غربی در بسیاری از خانواده‌ها شده است که تأثیر آن از هم گسستن بنیان خانواده است، تا آنجا که مصونیت‌سازی خانواده‌ها از آن آسیب‌ها از طریق ترویج سبک‌ زندگی اسلامی دغدغه کارشناسان فرهنگی،‌ قضایی و اجتماعی شده است؛ لذا این مقاله که با روش توصیفی، تحلیلی با جمع‌آوری اطلاعات به نحو کتابخانه‌ای است، هدفش تبیین راهکارهای ترویج سبک زندگی اسلامی و چگونگی تأثیر آن در حفظ بنیان خانواده است؛ زیرا نتایج تحقیق نشان داد تغییر و اصلاح سبک زندگی به‌رغم دشواری امکان‌پذیر است و با راهکارهایی همچون اصلاح گام‌به‌گام سبک زندگی و پرهیز از روش‌های آنی، اصلاح باورها و ارزش‌های غربی و ترویج باورها و ارزش‌های توحیدی، اصلاح خودباختگی و خود تحقیری فرهنگی و ترویج خودباوری و خودارزشی فرهنگی، گسترش تعلیم و تربیت توحیدی، اصلاح رفتار متولیان با شیوه تنبیه و تشویق به دلیل تأثیراتی که در سبک‌سازی زندگی دارند، ترویج سبک زندگی اسلامی در جهت حفظ بنیان خانواده‌ها ممکن است.

کلیدواژگان: تنبیه و تشویق، حفظ بنیان خانواده، خودباوری فرهنگی، خودباختگی فرهنگی، سبک زندگي اسلامی.

[۱]– سطح دو (کارشناسی)، رشته علوم حوزوی، از حوزه علمیه خواهران الزهراء (س)، شهرستان کازرون، استان فارس، ایران، پژوهشگر و فعّال فرهنگی، نویسنده مسؤول، zranjbar189@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
59 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: