مرضیه علیزاده کافشانی[۱]

چکیده

جامعه‌ متشکل از مجموعه‌ی افراد است، که‌ در طول تاریخ حتی در جوامع ابتدایی برای ادامه زندگی درکنار یکدیگر ناگزیر از تشکیل حکومت بوده‌اند. وجود مؤلفه‌‌اي به ‌‌نام اعتماد موجب‌ قوام‌بخشی‌ به‌ حکومتها و پیوند مستحکم بین آنها است. مطالعه سیر تطور تاریخی نشان می‌دهد که عدم اعتماد مردم نسبت به سازمان‌‌‌هاي دولتی در گذر زمان به برچیده شدن بسیاری از نظام‌‌‌هاي حکومتی منجر شده است. این پژوهش با تدبر در آیات ‌قرآن و نهج‌‍البلاغه، به روش تحلیلی، توصیفی به‌ دنبال راهکارهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برای اعتماد مردم به دولت است؛ شایستگی رفتاری، وحدت‌بخشی، تواضع، خشوع، داشتن حافظه قوی، دعا برای موفقیت، قدردانی وتشکر، نشست با علما، اجرای عدالت اجتماعی، رسیدگی به وضع تُجّار، پرهیز از رانت‌خواری، داشتن پشتکار و دوری از تنبلی و قاطعیت؛ از جمله راهکارهای موجود است. ضروریت این طرح ایجاد اعتماد عمومی است که موجب افزايش وحدت، حفظ يکپارچگي و روابط اجتماعي در سيستم‌‌های نظامی می‌شود و این رویکردی است برای حکومت‌ها تا از گرفتار شدن در انحطاط جامعه نجات یابند.

کلید‌واژه‌ها: اعتماد عمومی، اعتماد مردمی، پرهیز از رانت خواری، ویژه خواری، اقتصاد مردمی.

[۱].  سطح سه (کارشناسی ارشد)، رشته تفسیر و علوم قرآنی، از جامعة الزهرا (س) قم، مُدرِّس دروس حوزوی در مدرسه علمیه جامعة النور، مدرسه علمیه رکن الملک، مدرسه علمیه ریحانه، مدرسه علمیه فاطمه معصومه (س)، اصفهان، استان اصفهان، ایران، پژوهشگر و فعال فرهنگی، نویسنده مسؤول، kafeshani912918@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
97 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: