محمّدمهدی کریمی نیا[۱]

نجیب الله حکیمی[۲]

چکيده:

در اين نوشتار تلاش شده است به اين سؤال پاسخ داده شود که پايه‌ريزي تنظيم و تشريع حقوق کودک بصورت جامع و کامل بدون نقص و کاستي در کدام نظام حقوقي ارائه شده است؟ برآيند اين تحقيق نشان ميدهد که جايگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زواياي آن در آموزه‌هاي قرآني نسبت به نظام‌ حقوق بشري از سطح فاخرتر و برتري برخوردار است زيرا در نظام‌هاي حقوق بشر از جمله کنوانيسيون حقوق کودک برخي از حقوق اصلي کودک همانند حقوق معنوي را ناديده گرفته است درحالي که قرآن کريم ۱۴۰۰ سال قبل به تمام ابعاد و زواياي آن توجه داشته است پس ميتوان گفت پايهريزي و تنظيم حقوق کودک بصورت جامع در نظام حقوقي قرآن ارائه شده است آنهم در شرايطي که کودکان انسان محسوب نميشد و جنبه ماليت داشت و خريد و فروش ميشدند از همه مهمتر از ابتداييترين حق، که حق حيات است محروم بودند و زنده به گور ميشدند و دورههاي تحقير و تنيبه را سپري نمودند. تشريع و حمايت از حقوق کودک در چنين  شرايطي، بدون الگوگيري از ديگر نظامهاي حقوقي در واقع از اعجاز و شگفتي علمي قرآن محسوب ميشود.

واژگان کلیدی: قرآن، تشريع، قانون‌گذاري، کودک، حقوق، حقوق کودک.

[۱] – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

[۲] – دکتری قرآن و حقوق از جامعه المصطفی(ص) العالمیه، (نویسنده مسؤول)

kariminia@quran.ac.ir

 

 

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
333 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: