مرتضی طبیبی[۱]

عباس نیازی[۲]

 

چکیده

قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است كه هرگاه انجام تكليفي براي مكلف مشكل شد يا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور كلي ساقط نمي شود بلكه آن اندازه كه ممكن و مقدور باشد بايد انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق  متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم.  بنابراین ابتدا مستندات این قاعده  و دامنه آن  و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.

 

واژگان کلیدی: میسور، مستحب، واجب، تکلیف، حقوق

 

[۱] – عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، ایران                                       

[۲]-دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان؛قاضی دادگستری شهرری. abasniazi@ut.ac.ir

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
405 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: