زهرا سلطانی[۱]

چکیده

شناخت زمینه‌های مشاجره و اختلافات زوجین و تلاش برای مدیریت و رفع آن‌ها به منظور تأمین امنیت و تحقق اهداف بلند ازدواج، با توجه به فراز و نشیب‌های متعددی که در فرایند و تداوم زندگی خانوادگی وجود دارد، از مسائل پراهمیت برای یک جامعه دینی است. هدف از این پژوهش گونه‌شناسی زمینه‌های اختلافات زوجین و راهکارهای رفع آن است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. این مقاله، زمینه‌های اختلاف و راه‌های رفع آن را در سه مرحلۀ قبل، حین و بعد از ازدواج به بررسی نشسته است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که باید با توجه به شناخت هدف خود، آگاهی از تقدس امر ازدواج، هدف‌گذاری صحیح برای ازدواج و شناخت تفاوت‌های روان‌شناختی، از زمینه‌های اختلاف پیش از ازدواج جلوگیری کرد؛ همچنین افراد با شناخت زمینه‌های بروز اختلاف در حین ازدواج مانند: عدم تناسب ایمانی و اعتقادی …گام بزرگی را در تحقق خانواده متعالی بر می‌دارند. تأثیر‌پذیری زیاد از اطرافیان، توقعات نابه‌جا از همسر و عدم آشنایی با مهارت‌های همسرداری از جمله زمینه‌های بروز اختلاف بعد از شروع زندگی است که زوجین با کسب مهارتهای روان‌شناختی می‎‌توانند این اختلافات را مدیریت کنند.

واژگان کلیدی: کفویت، ازدواج، مهارت همسرداری، عوامل اختلافات خانوادگی، حلّ اختلافات زوجین.

[۱]. طلبه سطح۳، رشته مشاوره خانواده، آموزش عالی حضرت قاسم بن الحسن(علیهماالسلام).

www.soltani7194@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
67 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: