رضاقارزی[۱]

چکیده

غرب آسیا تنها یک تعبیر ساده جغرافیایی نیست و با گذشت زمان به محتوای سیاسی و راهبردی این منطقه روز به روز افزوده شده‌است. این منطقه مهد تمدن‌های بزرگ و مرکز و خاستگاه سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام است. در حال حاضر یکی از عوامل مهم ادامه تهدید وفرسایش وفتنه گری علیه جمهوری اسلامی وجبهه مقاومت در منطقه، هنوز جریان سلفی تکفیری است که در لباس دفاع از سنت، عملا در مسیر منافع غربیان گام برمی دارد وضرورت آگاهی ازآن روز به روز مشهودتر میگردد. شناخت ماهیت وحقیقت ظهور وبروز جریان تکفیری وهابی در منطقه از موضوعات ومسائل مطرح مورد تحقیق اساتید، تحلیگران ودانشجویان می‌باشد. رشد گروه‌های افراطی و تکفیری زمینه‌ها و شرایط خاصی را می‌طلبد؛ شرایطی که در سال‌های گذشته سوریه و عراق را به بهترین مکان برای استقرار داعش تبدیل کرد. داعش در سوریه از دل اختلافات سیاسی و دخالت نیروهای غربی سر برآورد. تروریست‌ها در سوریه بر آتش تعارض‌های سیاسی دامن زدند و از قبل تشدید اختلافات، بیش از پیش در این کشور ریشه دواندند. در عراق هم شکاف‌های داخلی میان گروه‌های سیاسی و نارضایتی سنی‌ها از حاکمیت موجب شد تکفیری‌ها روی موج نارضایتی سوار شوند و از خلاءهای قدرت برای آشیان گزینی خود استفاده کنند. این روزها خبرهای جسته و گریخته‌ای از رشد نسل تازه‌ای از گروه‌های تروریستی در کشورهایی چون لیبی و افغانستان منتشر می‌شود. گویا تروریست‌ها این روزها از نبود اقتدار وعدم حاکمیت دولت مرکزی در لیبی در راستای تقویت خود بهره می‌برند در افغانستان هم داعش با ایجاد اندیشه و چشم اندازهایی جذاب‌تر نسبت به طالبان و با بهره گیری هوشمندانه‌تر از ابزارهای تبلیغاتی، به دنبال تقویت بنیه عقیدتی، مالی و نظامی خود است. شناخت ماهیت وظهور وبروز واساس جریان تکفیری وهابی ازبعد نظری، اعتقادی وعملی از مسائل مهم برای کارشناسان در بررسی تحولات وپدیده‌های منطقه می‌باشد. برای بدست آوردن شناخت این جریان در گذشته، حال وآینده وتاثیرات آن زیر به مددالهی به بررسی چند محور پرداخته می‌شود که اساس فصل‌ها را شامل می‌گردد: ۱-ماهیت ایجاد وبنیاد فکری واندشیه‌ای جریان تکفیری در جهان اسلام. ۲-نحوه بروز وظهور جریان تکفیری در تحولات سیاسی میدانی خاورمیانه بویژه افغانستان، سوریه، عراق ویمن ومصرو…۳-روند وجریان‌شناسی حضور ان در تغییر وتحولات وفرآیند پدیده‌ها وحوادث جنگ در سوریه وعراق. ۴-آثار، تاثیرات وتبعات جنگ تکفیری‌ها ازبعد انسانی، منابع، ذخایر وزمین و. . ۵سناریوها وتصمیمات کنونی وآینده غرب برای این جریان چیست؟ ۵- پیش بینی‌های ممکن برای آینده این جریان در تحولات منطقه‌ای وجهان اسلام چه خواهد بود؟

واژگان کلیدی : داعش، جریان تکفیری، خاورمیانه، وهابیت

[۱] دانشجو دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ایمیل: Rezagharezi56@gmailcom

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
85 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: