بیت‌الله امیدی نیا[۱]

چکيده

وهابیون برای تبلیغ و پیشبرد اهداف پلید خود از وسائل و امکانات و روشها و ترفندهای مختلف وگوناگونی استفاده می کنند که برای آگاهی و پاسخ توجه تان را به مقاله ذیل جلب می کنم.  وهابیون که در حال حاضر حکومت را در عربستان کاملا در دست دارند و خودشان را خادم الحرمین معرفی می نمایند برای گسترش تفکر و اندیشه ی وهابیت با ابزار و روش های مختلف مانند به وجود آوردن گروه های تندرو در کشورهای اسلامی همچون گروه طالبان در افغانستان و سپاه صحابه در پاکستان تسلط و استفاده ابزاری از حرمین شرفین،  تحمیل و اصرار عقیده، استفاده از درآمد نفت انتشارات و فتوای ضد شیعی، در انحصار قرار دادن دانشگاه ها، مراکز علمی و هم چین مراکز انتشاراتی رسانه و کتابخانه، شعار و ندای جهاد یا کافران، تخریب قبور، اتهامات و نسبت های دروغین و تبعیضات که در داخل علیه دیگران به ویژه شیعه اعمال می گردد تبلیغ می نمایند. با شناخت ماهیت و اهداف فعالیت‌های تبلیغی وهابیت در پاکستان، می‌توان راهکارهای مقابله با این فعالیت‌ها را شناسایی کرد. بررسی زمینه‌های نفوذ وهابیت در پاکستان، می‌تواند کمک کند تا از گسترش این مسلک در این کشور جلوگیری شود. همچنین، با بررسی تأثیرات فعالیت‌های تبلیغی وهابیت در پاکستان، می‌توان از آسیب‌های این فعالیت‌ها به جامعه پاکستان جلوگیری کرد. مقدمه تبلیغ از دیر باز در بین جوامع بشری جایگاه کهن مهم و مؤثری داشته است به طوری که زمین هیچگاه از وجود مبلغ خالی نبوده و نخواهد بود و اولین موجود بشری به عنوان مبلغ و دارای پیام پا به عرصه گیتی گذاشت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژگان: وهابیت، پاکستان، تبلیغ، شیعه.

[۱]. طلبۀ سطح سه حوزۀ علمیۀ برادران، حوزۀ علمیۀ قم، ایران.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
79 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: