بهتری میرزاوند[۱]

اعظم اسداللهی[۲]

خدیجه احمدی[۳]

ماریا حسامی[۴]

محمّدمهدی کریمی نیا[۵]

چکیده:                                                                         

تربیت و تعلیم از جمله مباحث مهم و کلیدی است که نقش اساسی در سعادت خانواده و شکوفائی هر جامعه دارد. در این میان، مربی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق تربیت، دارای جایگاه والائی است که هیچ کس بدون مربی و معلم نمی‌تواند کاری انجام دهد. البته پدر و مادر اولین معلمان و مربیان کودک هستند که بیشترین نقش در تربیت کودک ایفا می کنند. هر کودکی به پدر و مادر احتیاج دارد، تا طبیعت و سرشت وی همراه با تربیت صحیح شکل گیرد. در برخی روایات اسلامی به پدر و مادر نسبت به آموزش دینی کودکان حتی از سن سه سالگی سفارش شده است. دین مبین اسلام ظرفیت عظیمی از پاسخ­گوئی به همه ابعاد زندگی بشر را دارا می­باشد. پیرامون تربیت دینی و اخلاقی از دیدگاه قرآن و روایات مباحث متنوعی از جهات گوناگون ارائه شده است. ما در این پژوهش برآنیم تا جایگاه و نقش مربیان در تربیت اخلاقی کودکان از منظر قرآن و روایات را بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها: مربی، معلم، تربیت، قرآن، روایات، کودک.

[۱]. اشتغال به سطح سه (کارشناسی ارشد)، رشته فقه و اصول،  معاون آموزش سابق مدرسه علمیّه الزهرا (س) شوش، استان خوزستان، فرهنگی و مدرّس دروس: عقاید، منطق و روش سخنرانی.

[۲]. سطح چهار (دکتری)، رشته تفسیر تطبیقی، مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (س) قم، معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین، استان قزوین، ایران، پژوهشگر و فعّال فرهنگی، Adadollahi.a.a@chmail.ir

[۳]. سطح سه (کارشناسی ارشد)، رشته تفسیر و علوم قرآنی، مؤسسه آموزش عالی الزهراء (س)، شهر دزفول، استاد ادبیات عرب در سطح دو (کارشناسی)، مؤسسه آموزش عالی الزهراء (س)، شهر دزفول، استان خوزستان، ایران، نویسنده مسؤول، www.hossein.p1387@gmail.com

[۴]. دارای مدرک کارشناسی، رشته آموزش ابتدائی، معلّم مدرسه ابتدائی با کد پرسنلی: ۷۰۸۵۲۶۹۳، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه، ایران، پژوهشگر و فعّال فرهنگی، maria.hesami@1402Gmail.com

[۵]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه، kariminia@quran.ac.ir

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
121 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: