زهرا ختوانه[۱]

امیر حسین رمضانی[۲]

 

چکیده

یکی از عواملی که امروزه معلمان، مدیران و سیاست گذاران آموزش و پرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی بدان توجه دارند، عامل مدیریت کلاس است که از دیر باز به عنوان پیچیده ترین موضوع در بهبود کیفیت آموزش شناخته شده است. وجود مدیریت کارآمد معلمان و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگیهای فراگیران باشد لازمه ی جامعه ی امروزی است. هدف از نگارش این مقاله بررسی مدیریت کلاس و کلاسداری از منظر قرآن است. نفوذ شگفت انگیز آیات قرآن در دل و جان انسانها، تحولی عظیم در ابعاد گوناگون زندگی بشر ایجاد کرده و همیشه الهام بخش تفکرات سازنده و ارزشهای والا بوده است. از آن جهت که قرآن کتاب راهنمای انسانهاست و جامعیت کامل در تمام ابعاد مورد نیاز زندگی و رسیدن به سعادت بشر را دارد، سعی بر آن بوده است که در این پژوهش دیدگاهها و نظرات قرآن را در مورد مدیریت کلاس جمع آوری کنیم تا بتوانیم با رهنمودهای کتاب الهی، گامی در پیشرفت هرچه بهتر مدیریت کلاس درس برداریم. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری این پژوهش کتابخانه ای میباشد. نتایج این تحقیق نشان  داد که قرآن کریم راهنمای بزرگی برای مدیریت هرچه بهتر کلاس درس میباشد و با توجه به آیات شریف این کتاب؛ اصول و فنون، عوامل و عناصر و راهکارهایی برای مدیریت کلاس را میتوان برداشت نمود.

واژگان کلیدی:  مدیریت کلاس، کلاسداری، قرآن

[۱] – فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن مجید از دانشکده علوم قرآنی اصفهان.(نویسنده مسئول).

[۲] – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
144 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: