علیرضا رمضانی راد[۱]

چكيده:

امروزه و در هزاره سوم در دهكده جهاني تقريباً همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقي با ارزش والاي موازين حقوق بشر آشنا شده و بر اهميت آن صحه گذاشته‌اند اما در عمل نسبت به رعايت موازين آن يا بي‌تفاوت هستند و يا برعكس به طور صريح يا ضمني آن را نقض مي‌كنند و با واكنش فوري جامعه بين‌المللي و وجدان افكار عمومي مواجه نمي‌شوند آن هم به اين دليل بحران‌هاي اقتصادي در جهان و رشد تروريسم و بيماري مرموز كرونا از اهميت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر كاسته شده است با اين حال اين بي‌تفاوتي نسبت به همه جاري نيست و سازمان ملل متحد در اين موارد به عنوان فانوس اقيانوس پرتلاطم حقوق بين‌الملل هدايت كشتي حقوق بشر را با تاسيس دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري ويژه و دائمي عهده‌دار است كه يكي از مهمترين اين دادگاهها ديوان كيفري بين‌المللي است كه به نقض حقوق بشر توجه كرده و از حيثیت بشري دفاع مي‌كند. هدف اين تحقيق نحوه حمايت ديوان كيفري بين‌المللي از موازين حقوق بشر مي‌باشد و روش تحقيق توصيفي تحليلي مي‌باشد يافته‌هاي اصلي تحقيق ثابت مي‌كند كه ديوان از ابزارهاي حقوقي و اجرايي كافي براي حمايت موثر از حقوق بشر برخوردار نيست و رسيدگي‌ها گزينشي انجام مي‌شود نه واقعي.

واژگان كليدي: سازمان ملل متحد، حقوق بشر، ديوان كيفري بين‌المللي، جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت.

۱ – کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

mailto:alireza.ramazanirad1366@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
144 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: