دکترهیبت الله نژندی منش[۱]

 بهرام سیاه بالایی[۲]

 

چکیده

در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان   بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پي تحولات با رويكرد در ايالات متحده آمريكا، قانون حقوق بزه ديده در سال ۲۰۰۴ توسط كنگره به تصويب رسيده است در اين قانون حقوقي براي بزه ديدگان به رسميت شناخته شده و تلاش شده است كه راه كارهايي براي اجراي آن در فرايند هاي نظام عدالت كيفري در نظر گرفته شود. اين حقوق عبارتند از: حمايت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنيده شدن اظهارات بزه ديده، مشاوره با وكيل دولت، جبران به موقع و كامل، رسيدگي سريع و رفتار كرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

 

کلید واژه ها : بزه دیده، جرم، جایگاه بزه دیده، حقوق امریکا

 

[۱] – دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشگاه.

[۲] – دکترای حقوق کیفری.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
233 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: