ابراهیم محمدی[۱]

 

چکیده:

جرم و گناه یکی از موضوعاتی است که در تمامی ادوار تاریخی وجود داشته است. و پیشگیری از جرم وگناه یکی از موضوعات اساسی در حیات بشری بوده که همواره به شیوه های مختلفی اعمال گردیده است. اما یکی از عوامل موثر وکارآمد  در رابطه با پیشگیری از جرم، نقش وتاثیر آموزه­های دینی بر افراد می­باشد؛ آموزه هایی که باعث خود کنترلی در افراد میشود ودیگر نیازی به کنترل رسمی یا غیررسمی نخواهیم داشت. نگارنده باتوجه به ضرورت واهمیت تأثیر آموزه­های دینی وآسمانی در پیشگیری از کج­روی و آسیب­های اجتماعی، تصمیم به بررسی این مبحث، تحت عنوان ((نقش آموزه­های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم))گرفت. از جمله اهداف این پژوهش بررسی کارکرد و سهم آموزه­های دینی و اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم، بررسی ساز و کارهای مؤثر در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان می­باشد و اینکه آیا در صورت نهادینه شدن این فرضیه در جامعه، تا چه حد می­تواند در پیشگیری از وقوع جرم و گناه مؤثر باشد. گزارش محتوا در این مقاله، به روش کتابخانه­ای و مراجعه به متون دینی و نظر علمای اسلامی بوده است. نتیجه تحقیقات نشان داد که تعالیم و آموزه های اسلامی در همه زمینه ها به دغدغه های بشری پاسخ میدهد و رنگ کهنگی به خود نمی­گیرد. چه در زمینه اخلاقی یا معنوی باشد وچه در زمینه نظارتی که سبب پیشگیری از ارتکاب جرایم وتخلفات می شود. چرا که ایمان به خداوند، ایمان به روز جزا، توجه قلبی و عملی به فروعات دینی و همنشینی با افراد صالح، جملگی از راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات در جامعه می­باشد. لذا پناه بردن به آموزه­های دینی، خصوصاً دین اسلام، بهترین و مؤثرترین روش در این عرصه است.

 

کلید واژه ها: تعالیم وحیانی، بازدارندگی، کج روی، آسیب اجتماعی.    

                                             

۲-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.              ebrahimmohammadi6474@gmail.com   

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
213 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: