دكتر سعيد حكيمي‌ها[۱]

دکتر مجتبی الهیان[۲]

محمد حسین عالمی[۳]

 

چکیده

با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بروز بانک‌های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک‌ها که بر مبانی بهره صورت می‌پذیرد شائبه‌های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ««ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و شباهت و تفاوت‌های این سه چیست؟» فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و ربا شباهت بسیاری دارند لکن می‌توان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش بینی شده است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.

 

کلید واژه‌ها: ربا، بهره، تورم، کاهش ارزش پول

 

[۱] – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره).

[۲] – دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران.

[۳] – دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
187 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: