لطفعلی شاهدی[۱]

کیوان شاهدی[۲]

 

چكيده

موضوع تحقیق حاضر «بررسی حکم شرعی و حکومتی حجاب» با توجه به آ‌یه ۳۱ سوره نور با تاکید بر نظر آیت‌الله عابدینی با روش کتابخانه‌ای بوده، تحقیق حاضر می‌خواهد این مسئله را تبیین نماید که حکم حجاب یک حکم شرعی است یا حکومتی؟ برای پاسخ به این مسئله ابتدا نظر آیت‌الله عابدینی را آورده و سپس با استفاده از منابع مربوطه به نقد و بررسی نظر استاد محترم خواهیم پرداخت و با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت که:پوشش زن در فرهنگ ملي و اسلامي ما از جايگاه بلندي برخوردار است و لزوم آن نه تنها در ميان همه مذاهب اسلامي، بلكه در همه اديان الهي مورد اتفاق است و اين حكم به دليل بيان آن در قرآن ابدي و دائمي است؛ لذا از وظايف حكومت اسلامي است كه اين وظيفه ديني را تبليغ‌ و ترويج كرده و براي تحقق آن در جامعه برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي كند. اما اينكه حكومت اسلامي براي اجراي اين حكم به روش‌هاي عقوبتي، تنبيه و تعزير متوسل شده و اجبار و الزام قانوني براي آن داشته باشد، امري است كه نه از ناحيه شرع مقدس تأييد شده و نه در تاريخ اسلام و سيره پيامبر و ائمه معصومان نمونه‌اي براي آن يافت مي‌شود و نه سيره عقلا مؤيد آن است؛ بنابراين لازم است حكومت براي پياده‌سازي ارزش‌هاي ديني از جمله پوشش در يك جامعه، اولاً از روش‌هاي اثباتي استفاده نموده و در جهت ارتقاي سطح علمي و معرفتي انسان‌ها بكوشد و بهره‌گيري از روش فرهنگ‌سازي و تعليمات غيرمستقيم را مقدم دارد.

 

کلید واژه ها: حجاب، حکم شرعی، حکومتی

 

[۱] – دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.(نویسنده مسئول) lotfalishahedi@gmail.com

[۲] – دانش پژوه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
802 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: