امیر سعادت پور نصرت آباد[۱]

دکتر پیمان عباسیان[۲]

چکیده

در حقوق‌ ایران‌ چنانچه‌ زوج‌ اقدام‌ به‌ تغییر جنسیت‌ نماید، زوجه‌ جهت‌ دریافت‌ نفقه‌ گذشته‌ نسبت‌ به‌ سایر طلبکاران‌ زوج‌ در اولویت‌ قرار می‌ گیرد و در واقع‌ طلب‌ وي طلب‌ ممتاز خواهد بود. زیرا با تغییر جنسیت‌ زوج‌ نفقه‌ زمان‌ حال‌ و آینده‌ مصداقی‌ پیدا نخواهد کرد. البته‌ در حقوق‌ ایران‌ همچنین‌ ممکن‌ است‌ زوج‌ براي پرداخت‌ نفقه‌ زوجه‌ تضمین‌ قرار بدهد. که‌ در این‌ صورت‌ چنانچه‌ زوج‌ اقدام‌ به‌ تغییر جنسیت‌ نماید، زوجه‌ می‌ تواند از دادگاه‌ صالح‌ الزام‌ زوج‌ سابق‌ خود را جهت‌ پرداخت‌ نفقه‌ تضمین‌ شده‌ گذشته‌ درخواست‌ نماید. لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ فقط‌ زوجه‌ می‌ تواند نسبت‌ به‌ نفقه‌ گذشته‌ ادعا کندو الزام‌ زوج‌ سابق‌ را بخواهد. اما نفقه‌ گذشته‌ اولاد قابل‌ مطالبه‌ نیست‌. اما در حقوق‌ انگلستان‌ چنانچه‌ زوج‌ براي پرداخت‌ نفقه‌ زوجه‌ متعهد شده‌ باشد یعنی‌ در عقد نکاح‌ یا عقد جداگانه‌ شرط‌ پرداخت‌ نفقه‌ شده‌ باشد برابر قواعد حاکم‌ زوج‌ حتی‌ در صورت‌ تغییر جنسیت‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ می‌ باشد. در پرداخت‌ نفقه‌ کودک‌ نیز قوانین‌ این‌ کشور شخص‌ مستنکف‌ را الزام‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ می‌ نماید. در حقوق‌ فرانسه‌ تغییر جنسیت‌ یکی‌ از زوجین‌ یا هر دوي آنان‌، تأثیري از جهت‌ نفقه‌، حضانت‌، تربیت‌ و ولایت‌ بر کودک‌ نخواهد داشت‌ هر چند ممکن‌ است‌ صدمات‌ روانی‌ به‌ طفل‌ وارد گردد که‌ اجتناب‌ ناپذیر خواهد بود.

کلمات کلیدی : نفقه، ترنس، حقوق ایران، حقوق انگلیس، حقوق فرانسه

[۱] –  دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی– amirsadat.19977@gmail.com

۲-مدرس دانشگاه وریاست پژوهشگاه حقوقدانان بدون مرز –  peyman.abbs@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
48 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: