سعید حاجی محمدی[۱]

محمد درخشان پور[۲]

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی موانع کشف حقیقت در فقه امامیه وتاثیر آن بر حقوق کیفری کشور می­باشد. این تحقیق با استفاده از روش اسنادی – کتابخانه­ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این روش، کتب، مقالات، وب­سایت­ها و پروتال­های معتبر حقوقی و فقهی می­باشند. یافته­های تحقیق نشان داد که هر نظام عدالت کیفری و از جمله نظام کیفری فقهی در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به رعایت و به کارگیری این ابزارها امکان تحقق عدالت و صدور احکام برحق فراهم گردد. حقوق کیفری اسلامی ( به طور اخص؛ امامیه) نیز همچون سایر نظام­های حقوقی از موانع کشف حقیقت برکنار نیست و بدون شک، شناسایی و ارزیابی درجه شدت و ضعف این موانع، مقدمه اصلاح قوانین موضوعه کیفری کشور در راستای تنظیم و تصویب قوانینی است که تا جای ممکن کشف حقیقت و نیل به عدالت را برای محاکم میسر سازند. آنچه در این مقاله از آن به رویکرد کمّی فقه یاد شده است در کنار فرعی تلقی کردن جایگاه عقل، وجود احکام تعبدی، وجود پیش فرض­های ارزشی در نظام حقوق اسلامی، اختلاط مفهوم جرم و گناه، موضوعیت داشتن ادله اثبات و قاعده درء به عنوان موانع ساختاری کشف حقیقت در فقه امامیه معرفی شده­اند.

کلمات کلیدی: کشف حقیقت، فقه امامیه، حقوق کیفری.

 

[۱] سطح سه حوزه علمیه قزوین – دانش پژوهش سطح دو حقوق و قضا اسلامی از مرکز تخصصی علامه رفیعی قزوین، طلبه و فعال فرهنگی ، ایمیل: Ali1371522@gmail.com

[۲] سطح سه حوزه علمیه مرکزی شیراز، دانش پژوه سطح سه موسسه دارالاعلام شیراز، طلبه و فعال فرهنگی، ایمیل:Yasin.mojahed23@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
151 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: