هادی محمودیان بارزی[۱]

علی خالدی سردشتی[۲]

چکیده

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی  به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: در ضمن عقد نکاح ر عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.». شرط تنصیف اموال ودارایی زوج که در هنگام طلاق زوجه تا نصف دارای خود را به زوجه  باید بپردازد وجزء شروط سیزده گانه است که در سند ازدواج ذکر می شود وزوجین آن را امضاء می کنند واز آنجا که این شرط اختصاص به فقهای امامیه دارد در مبانی واصول آن بین فقهاء امامیه اختلاف است که چه شروطی در در ضمن عقد نکاح می توان منعقد نمود که با  دلیل اجماع وعموم المؤمنون عند شروطهم و روایات عامه وخاصه که از اهل بیت صادر شده بود که به طور عام شرط وصف (صفت ) آنجا که به امام سوال کردند در مورد زنی که شرط کرده در عقد نکاح به اینکه بعد انعقاد انشاء عقد ایشان را به شهری که وطن خود است خارج نکند وایشان بعد عقد به شرطش عمل نکردند، امام فرمودند حق فسخ دارد واز این روایات که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است می توان گفت که شرط فعل همان طور که در عقد بیع جایز ومورد اجماع فقهاء است که در صورتی که مخالف کتاب وسنت نباشد وخلاف مقتضای عقد نباشد ومقدور ومعقول باشد را می توان در عقد بیع انشاء کرد می توان این را به عقد نکاح هم که از عقود معاوضی ومعیّنه می باشد را سرایت داد.

کلید واژه : شرط تنصیف، تنصیف اموال ودارایی زوج ، طلاق

[۱] طلبه سطح سه حوزه علمیه قم، رشته فقه و اصول، طلبه و فعال فرهنگی، ایمیل: hadimahmodian9@gmail.com

[۲]طلبه سطح سه حوزه علمیه قم، رشته فقه و اصول، طلبه و فعال فرهنگی، ایمیل: alikaldi681402@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
92 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: