مسعودحیدر خواه[۱]

چکیده

قاعده قرعه یکی از قواعد فقهی معروف است که از دیرباز برای رفع برخی از موضوعات مورد استفاده فقها بوده است.  این قاعده در بسیاری از منازعات و حتی غیر منازعات به کار می رود. از آن جایی که هر قاعده فقهی و استنباط حکم شرعی نیاز به مدارک و مستنداتی دارد لذا فقهای عظام  ادله و مدارک گوناگونی از آیات، روایات، اجماع و عقل بیان کرده اند و وجوه استدلال را بررسی و به مناقشات و ایرادات سایرین پاسخ داده اند. یکی از مهم ترین ابواب فقهی که جولان گاه این قاعده شده باب قضاء است لیکن محصور در آن نیست – بر خلاف نظر عده ای- و در بسیاری از ابواب از جمله احیای موات، صید و ذباحه، خنثی مشکله، ارث، بیع و … بکار گرفته می شود.

کلید واژه:  قرعه،  قواعد فقهیه، فقه، شرع، روایات، منازعه

[۱] طلبه سطح سه حوزه علمیه قم، رشته فقه و اصول، فعال فرهنگی، آدرس ایمیل: masood.hadrka@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
85 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: