سید مهدی صحرائی جمال الدینکلائی[۱]

چکیده

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می­شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این پژوهش می­باشد. با توجه به این خصوص، می­توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است. مهم­ترین هدف این پژوهش که ممکن است در مورد قراردادهای الکترونیکی مطرح می­شود، بحث (تعارض قوانین) و انتخاب قانون حاکم است. از آن جهت که امکان انعقاد این قراردادها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می­گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مساله­ای که مطرح می­شود این است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد؟

واژگان کلیدی: قراردادهای الکترونیکی، قواعد حاکم، حقوق ایران، حقوق آمریکا.

[۱] – فارغ التحصیل حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
84 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: