آرزو سیرانی[۱]

چکیده:

دعاوی بر اساس قواعد صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بین دادگاه‌ها تقسیم می‌شود. اما گاهی اوقات دادرسی منظم و عادلانه و حل و فصل بهتر و سریع تر خصومت مستلزم این است دعوایی نزد دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دعوی را ندارد، طرح گردد. گاهی اوقات عدول از صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب اتفاق می‌افتد؛ نقض قاعده‌ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب از مواردی است که در نظام دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ غیر از تکرار موارد قانون سابق با برخی اصلاحات بر موارد نقض قاعده‌ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب افزوده است. یکی دیگر از استثنائات صلاحیت محلی به اعتبار شرایطی عمومی به وجود می‌آید؛ علاوه بر موارد مذكور در ماده‌ی قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضاییه یا دادستان كل كشور و تجویز دیوان عالی كشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.

واژگان کلیدی: دادرسی کیفری، صلاحیت محلی، احاله، صلاحیت اضافی

[۱] – کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیشوا)

Arezou sirani@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
450 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: