هزینه داوری و چاپ مقاله

پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله

بر اساس بخشنامه ۱۴۶/الف/م/ ۹۹  مورخه ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ هیات رییسه مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت هزینه داوری نشریات علمی مرکز برای سال ۹۹ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان تعیین گردیده است. همچنین در صورت پذیرش نهایی مقاله مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان جهت چاپ مقاله دریافت می گردد.

شماره حساب مجله

هزینه داوری و چاپ مقاله به شماره اعلامی از سوی معاونت پژوهش مرکز واریز گردد.

 هزینه اشتراک

در سال ۱۳۹۹ به ازای هر شماره از نشریه مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان( با احتساب هزینه پست پیشتاز) از علاقمندان دریافت می گردد. درخواست های خود را با شماره ۰۹۳۹۵۵۲۹۵۸۳ در میان بگذارید.

سایر اخبار: