علی نخجوانی[۱]

چکیده:

با وجود فراگیری گسترده رمز ارز ها و افزایش حجم معاملاتی این بازار در سال های اخیر همچنان وضعیت فقهی و حقوقی این مفهوم محل اختلاف است ؛ گذشته از مالیت یکی از مهمترین دلایل قائلین به حرمت و منع حقوقی رمز ارز ها صدق عنوان قمار بر وضعیت فقهی و حقوقی رمز ارز هاست.

در پژوهش فوق تلاش شده تا با ایجاد پیوند بین جنبه های حقوقی و فنی این مفهوم تحقق عنوان قمار در ابعاد مختلف رمز ارز بررسی شود این بررسی ابتدا در میان رمز ارز های ملی و توکن های ارجاع به دارایی انجام شده و سپس در محل اختلاف اصلی یعنی رمز ارز های بدون پشتوانه از جنبه های مختلف صورت می پذیرد.

کلیدواژه ها: قمار، رمز ارز، فقه، حقوق.

[۱] – کارشناسی ارشد فقه و حقوق، گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
48 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: