رحمن پادروند[۱]

چکیده

طبق اصل لزوم وفای به عهد طرفین هر قراردادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی می باشند با این حال در جریان اجرای تعهدات یا قبل از آن ممکن است حوادث غیرقابل پیش بینی مانع اجرای قرارداد شود .برای پاسخگویی به چنین موضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این پایان نامه نظریه فورس ماژور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بنظر می رسد هرگاه فورس ماژور موجب شود تا یک دولت نتواند به تعهدات بین المللی خود عمل نماید، آن دولت معاف از مسئولیت بین المللی است. هرگاه قوه قاهره (فورس ماژور) و حادثه غیرمترقبه ای موجب عدم امکان اجرای تعهد بین المللی از سوی یک کشور گردد، آن کشور مبرا از مسئولیت است. البته به شرطی که آن کشور خود رد ایجاد وضعیت عدم امکان اجرای واقعی تعهد دخیل نباشد.

کلیدواژه ها: فورس ماژور، مسئولیت بین المللی، تعهد بین المللی ،دولت­ها، حقوق بین الملل.

 

[۱] – کارشناس ارشد حقوق بین الملل.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
113 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: