علیرضا فتوحی[۱]

محمد رضوی[۲]

حسین یار احمدی[۳]

 

چکیده

پژوهش به مشروعیّت عملکرد آمریکا و متحدانش در بحران سوریه از دید حقوق بشردوستانه، حقوق بین­الملل کیفری و مسئولیت حمایت می پردازد و رقابت های دولت های قدرتمند خاورمیانه که با پشتیبانیِ عناصرِ محوریِ جامعه جهانی به دنبال ایجاد فرمانروایی عملی خود بر سوریه، که به میدان نبرد میان دو قطب اصلیِ نظامیِ جامعه جهانی، یعنی فدراسیونِ روسیه و ایالات متحده آمریکا شده است را وا می کاود. روسیه که با عدم حمایت از دولت سوسیالیستی لیبی نفوذ خود را به آسانی در شمال آفریقا از دست داد، می داند که با سقوط حکومت بعث سوریه دیگر جایگاهی در آب های مدیترانه نخواهد داشت. این امر باعث شده، تا در کنار ایران که به واقع متحدی راهبردی برای مسکو نیست و دمشق را به عنوان پلی جهت ارتباط با حزب الله لبنان و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین که عامل فراهم کردن منافع ایران در خاورمیانه است، به کمک سوریه در مقابل محور آمریکایی، که اسد را به عنوان دشمن خونی اسرائیل قلمداد می کند، بپردازند. با توجه به وجود پژوهش های مختلف در این زمینه که شوربختانه، برگرفته از تفکرها و منافع سیاسی بوده، سعی شده به این سؤال فقط از منظر حقوق بین الملل پاسخ داده شود، عملکرد آمریکا و متحدانش در بحران سوریه از دید حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت حمایت می تواند دارای مشروعیت باشد یا خیر؟

کلید واژگان: تعهد و الزام، آمریکا و متحدانش، سوریه، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، مسئولیت حمایت.

۱-کارشناس ارشد حقوق بین الملل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، نویسنده مسئول.  fotouhi26@gmail.com

۲دانشیار حقوق بین الملل – دانشگاه علوم انتظلمی امین. razavilawyer@gmail.com

۳-استادیار حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه علوم انتظامی امین.  yarahmadi.hossein@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
82 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: