محمد حسین مشکاتی[۱]

اکرم جدیدی[۲]

چکیده:

داوری ‌یکی از مهم ترین روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. این روش، آسان‌تر، ارزان تر و سریع‌تر از دیگر روش‎های حل اختلاف می‌باشد. قرارداد می‌تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوماً بر شرط داوری‌یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با اراده‌ی صریح ‌یا ضمنی طرفین بیان می شود که توافق می‌کنند هر و همه‌ی اختلافات بین خود، از جمله اختلافات درباره‌ی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.

واژگان کلیدی: داوری، قرارداد اصلی، شرط داوری، استقلال شرط داوری، موافقت نامه داوری

 

 

[۱] – دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز(نویسنده مسئول).m.meshkati@iran.ir

[۲] – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز.

 

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
490 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: