امیـد هـادی [۱]

 

چکیده

کارآفرینی امروزه به واسطه رابطه مستقیم با رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها می­باشد. سازمان تامین اجتماعی ایران به علت تحت عام الشمول قرار دادن بسیاری از مردم و نهادهای که در زیر مجموعه اقتصادی خود دارد، نقش بهسازی در کارآفرینی ایفا می­کند و اشخاص سازمانی می­توانند در آن پویا باشند.

در این اثنا، حقوق و مالکیت معنوی که برگرفته از نظریه کار جان لاک بوده است به عنوان یک عامل تأثیرگذار در میزان تمایل به کارآفرینی نقش غیرقابل انکاری دارد علاوه بر سایر حمایت­ها، استحکام این نظام مالکیت فکری می­تواند زیر بنای اقتصادی شدن فکر کارآفرینانه شود. که در پژوهش­های پیشین صرفاً نگاهی آماری به کارآفرینی در سازمان مذکور شده است و تاکنون پژوهش منسجمی در این رابطه ارائه نشده است. از همین رو با توجه به اهمیت موضوع و رفع ابهامات موجود، هدف این پژوهش این است که نقش حقوق و مالکیت معنوی در قانون ایران و حقوق بین­الملل و کاربرد در آن در ایجاد انگیزه کارآفرینی سازمانی، به چه صورت می­باشد. در این پژوهش تحلیلی توصیفی به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه­ای در کتب حقوقی، رساله و پایان نامه­های تحقیقاتی، مجلات تخصصی و قوانین رایج داخلی و بین المللی جمع آوری شده است. و به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که قوانین علی رغم اینکه جنبه اعلامی از مالکیت معنوی دارند برای تأثیرگذاری و محرک کارآفرینانه بودن نیازمند نظام ارزیابی میباشند. به علاوه که حمایت فکری از شخص حقیقی به عنوان زیر مجموعه یک شخص حقوقی تأثیر فراوانی در کارآفرینی دارد.

 

واژگان کلیدی: کارآفرینی، مالکیت، مالکیت معنوی، سازمان تامین اجتماعی، قوانین

[۱] – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
241 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: