اعضای هیأت تحریریه نشریه مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان

نشریه مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان

صاحب امتیاز: مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر محمدزاده

سردبیر: دکتر حسین عندلیب

مدیر اجرایی: دکتر محمد حسین مشکاتی


دکتر سید احمد شمس     

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر علی اکبر محمدزاده 

حقوقدان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دكتر محمد على حيدرى

استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد

سید مهدی اکبری

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد حسن اماميان

استادیار دانشگاه مجازى المصطفى(ص)

حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد عليرضا حسينى

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسين عندليب

استادیار مدعو  جامعه المصطفی(ص) العالمیه