طرح جلد آخرین شماره
شماره های پیشین
اطلاعات نشریه
دو فصل نامه علمى ـ اختصاصى «مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان»
داراى مجوز شماره ۸۰۶۹۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
صاحب امتياز: مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت
مدير مسئول: دکتر علی اکبر محمدزاده
سردبير: دکتر حسین عندلیب

*   *   *   *   *

هيئت تحريريه:
آيت الله دكتر احمد عابدى
دکتر سید احمد شمس
دکتر علی اکبر محمدزاده
دكتر محمد على حيدرى
سید مهدی اکبری
حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد حسن اماميان
حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد عليرضا حسينى
حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسين عندليب
جستجو
بانک ها و نمایه نامه ها