فراز عظیم زاده[۱]، سمیرا وحید پور[۲]، اسماء صادقی[۳]، زهرا گنجعلی[۴]

چکیده:

انتقال ایدز از آن حیث موجب آسیب و در بسیاری از موارد مرگ دیگران می‌شود، عملی ناپسند می‌باشد. لذا عده‌ای مخالف و عده‌ای دیگر موافق جرم انگاری این قبیل رفتارها می‌باشند. پرسش‌هایی که نگارنده را مجاب بر نگارش این مقاله کرد این است که؛ اولاً دلایل مخالفین جرم انگاری این قبیل رفتارها چیست و ثانیاً در صورت جرم انگاری با توجه به عدم تصویب قانونی خاص، شمول کدام یک از عناوین کیفری موجود خواهد بود. به نظر ما دلایل ذکر شده توسط مخالفین جرم انگاری این اعمال به نظر نمی‌رسد و دیگر اینکه مجازات ناقلین ایدز با عناوین کیفری موجود، تا حدودی امکان پذیر نمی‌باشد. در این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی موارد فوق پرداخته‌ایم.

کلید واژه: ناقلین ایدز، جرم انگاری، حقوق پزشکی، HIV

[۱] دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی ایمیل: farazazim0@gmail.com

[۲] دانشجوی فقه ومبانی حقوق اسلامی ایمیل: vahidpours@yahoo.com

[۳] دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی ایمیل: sadegiasma33@gmail.com

[۴] دانشجوی فقه ومبانی حقوق اسلامی ایمیل: ganjali.1380@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
54 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: