مهنا فارغیان[۱]

چکیده

تروریسم با نقض فاحش حقوق بشر، جان و آزادی انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. این پدیده مخرب، حقوق اساسی بشریت را از جمله حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات و حق دسترسی به عدالت را زیر پا می‌گذارد.حملات تروریستی جان افراد بی‌گناه را می‌گیرد و به بسیاری دیگر آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.تروریسم با ایجاد رعب و وحشت در جامعه، امنیت روانی افراد را به مخاطره می‌اندازد و زندگی روزمره را مختل می‌کند و به بهانه مبارزه با تروریسم، برخی دولت‌ها اقدام به محدود کردن آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان و آزادی اجتماعات می‌کنند.تروریسم زنان و کودکان را به طور نامتناسبی تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به تشدید تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه منجر شود و حتی تروریسم قواعد و اصول حقوق جنگ را نیز نقض می‌کند.حملات تروریستی برخلاف حقوق جنگ، عمدتاً غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند و از ابزار و روش‌های غیرقانونی مانند بمب‌گذاری و آدم‌ربایی استفاده می‌کنند که در حقوق جنگ ممنوع است.تروریست‌ها بین رزمندگان و غیررزمندگان تمایز قائل نمی‌شوند و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند.و باعث بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه و جهان دامن می‌زند و صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.برای مقابله با تروریسم به همکاری و همبستگی جهانی نیاز است احترام به حقوق بشر و ترویج صلح و مدارا می‌تواند در پیشگیری از تروریسم موثر باشد.گفتگو و تفاهم بین ادیان و فرهنگ‌های مختلف می‌تواند به حل مناقشات و پیشگیری از خشونت کمک کند.

واژگان کلیدی : تروریسم ، مبارزه، نظامیان ، غیرنظامیان ، حقوق بشر ، حقوق جنگ.

[۱] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
89 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: