فاطمه فاطمی نهاد[۱]

چکیده

یکی از دستورات اسلام، رعایت حقوق والدین است که آیات و روایات بسیاری بر آن تأکید کرده است. از طرفی نیز تربیت فرزندان نیز از ارکان اساسی زندگی است که در قران و روایات به آن اشاره شده است. در این میان صحیفه سجادیه نیز بعنوان گنجینه ای از ادعیه تربیتی سرشار از مفاهیم ارزشمند در خصوص خصوص تربیت فرزندان و حقوق والدین است لذا هدف این پژوهش واکاوی مفهوم احترام به والدین و اصول تربیتی فرزندان مبتنی بر دعای ۲۴ و ۲۵ صحیفه سجادیه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که احترام به والدین در این ادعیه شامل؛ دعا در حق والدین، خوش‌رفتارى، احترام، اطاعت، خدمت نمودن، دعا در حقشان، مودبانه سخن گفتن و گذشت از خطای والدین است. اصول تربیتی فرزندان نیز در سه اصل تربیت جسمانی، تربیت دینی و تربیت اخلاقی باید صورت گیرد.

واژگان کلیدی:  صحیفه سجادیه، والدین، تربیت، فرزندان.

[۱]. طلبه سطح۴، تفسیر تطبیقی، موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، قم.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
198 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: