اعظم دادجو[۱]

امنیت یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان است که دارایی ارزشمند جوامع انسانی است. گسترش جوامع، پیچیده­ شدن مناسبات انسانی و محدودیت منابع در کنار پدیدار شدن استعمار، استثمار و قدرت­ طلبی­ های خودکامگان در دهه­ های اخیر، زمینه ­ های انحطاط امنیتی را فراهم آورده و ضرورت توجه به مقوله امنیت را مضاعف ساخته­ است. موضوع امنیت از دیدگاه اسلام، به ویژه در تعالیم قرآن کریم، بسیار مورد توجه قرار گرفته و ابعاد و شاخصه های آن نیز در این کتاب آسمانی به طور مبسوط و مشروح بیان شده است. چنان که در قرآن کریم آمده است: «همانا با یاد خدا است که دلها آرام می گیرد». اسلام به عنوان مکتبی جامع و همه جانبه نگر برای سلامتی روح و روان انسان هم اهمیتی فوق العاده قائل است. هدف از نگارش پژوهش حاضر تبیین ابعاد امنیت روانی از دیدگاه قرآن کریم و شاخصه های آن می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی و با تأمل در آیات قرآن، بررسی کتاب های لغوی، تفاسیر و روایات به واکاوی شاخص های امنیت روانی از منظر قرآن پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد مهمترین شاخص های امنیت روانی از دیدگاه قرآن عبارتند از: ایمان به خداوند، ذکر و یاد خدا، ولایت پذیری، امیدواری، زهد و قناعت، رضایت‌ به‌ مشیت‌ الهی‌، شکرگزاری‌ به شمار می آیند.

کلمات کلیدی: امنیت روانی، سعادت، سلامت روان، امنیت روحی.

[۱]. سطح سه (کارشناسی ارشد)، رشته تفسیر و علوم قرآن، از حوزه علمیّه خواهران قم، مدیر آموزگار دبستان، منطقه دینور شهرستان صحنه، استان کرمانشاه، ایران، پژوهشگر، فعال فرهنگی و نویسنده مسؤول، kariminiya2003@yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
60 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: