سید سلمان صابری کنارانجام[۱]

چکیده

این مقاله درصدد بررسی تأثیر ایرانیان در تاریخ فکری و عقیدتی شیعه است. ایرانیان با خصوصیت جغرافیایی که در همسایگی اسلام می‌زیستند، اهمیت بسیاری داشتند. نقش ایرانیان در جغرافیای انسانی شیعه مقدم‌تر است یا در جغرافیای منطقه‌ای؟ حضور ایرانیان در متن اسلام و تشیع در چه برهه و زمانی بوده‌است؟ دونالدسن شناخت صحیحی از خوانش ایرانیان از اسلام و تشیع داشته یاخیر؟ آیا شیعیان در نقش‌آفرینی‌های خود درصدد احقاق‌حق فکری و عقیدتی مذهبی خود بودند یا تنها داعیۀ بومی و وراثتی و ملی را داشتند؟ برخورد امامان شیعه با ایرانیان چگونه بوده‌است و آنان را در چه جایگاهی قرار داده‌اند؟

کلیدواژه: ایرانیان، جغرافیای شیعه، عقیدة الشیعه، دوایت دونالدسن.

[۱]. دانشجوی دکتری رشتۀ تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران. Sssaberi61@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
85 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: